2013

AAN IEDEREEN WENSEN WIJ EEN VOORSPOEDIG, ZAKELIJK GESLAAGD EN SPORTIEF FANTASTISCH 2013!!!!!!!!!!!!

Uw bestuur hoopt u bij menige bijeenkomst te ontmoeten, te beginnen bij de jaarvergadering natuurlijk. Maar we wijzen u ook op de KLIP 1 van de DHRC op 9 maart die is uitgezet door de droogrit tovernaars van onze ROHAC die hiermee bewijzen ook in het veld een leuke rit te kunnen uitzetten en op de rit op 17 maart van de Krabberijders die is uitgezet door een oude bekende en ook Rohac lid Herry Hough en wel in zijn eigen achtertuin, waar hij ieder rallyweggetje weet te vinden. Beiden bieden voor weinig geld de gelegenheid de rallyvingers weer eens lekker los te maken.

Verder op de Rohac agenda natuurlijk weer de bekende ritten de Glazen Stad rit, de Midzomerrit de Wildrit en de Stavenrit. De moeite waard om uw lidmaatschap weer te betalen!