Bestuurscrises DHRC

Van de site van de DHRC vernamen wij het volgende:

Mededeling

Tijdens een buitengewone bestuursvergadering van de DHRC op donderdag 4 april j.l. hebben de bestuurleden Joan van de Lustgraaf, Aad Lourens en Jacques Limpens besloten terug te treden uit het bestuur wegens verschil van mening over de te volgen koers van de DHRC.

Informatie over de ontstane vacatures volgt.

Vanzelfsprekend zal de organisatie van KLIP II zondag 9 april hiervan geen hinder ondervinden.

Wij betreuren dit zeer, temeer daar er een verband schijnt te bestaan tussen deze crises en ons verzoek om stappen te nemen binnen de Knaf naar aanleiding van de gewraakte gebeurtenissen tijdens de Coppa.

Er moet nu snel een bestuur komen dat daadwerkelijk onze belangen als liefhebbers vertegenwoordigt. De structuur van de Knaf, die nu ineens zichzelf centraal heeft gesteld in de klassieke rallywereld, zorgt er voor dat wij daar geen lid kunnen worden, maar onze DHRC is dat wel. Daarom hoort die onze stem uit te dragen. Er moet nu een ALV volgen dus alle Rohaccers die lid zijn van de DHRC, ga naar deze vergadering toe of geef een volmacht mee. Dan kunnen we samen er voor zorgen dat er een dergelijk bestuur komt.