Discussie over de Rally van de Grensstreek 2004

Discussie over de Rally van de Grensstreek 2004
Afgelopen zondag 25 april werd het tweede officiële evenement voor het Nederlands kampioenschap georganiseerd. Vanuit Chaam startten 110 deelnemers het evenement, waaronder natuurlijk weer een behoorlijk aantal Rohac équipes. De systemen die aan bod kwamen betroffen Bol-Pijl, Pijlen kortste route, Punten kortste route, Blinde lijn, Pijlbenadering, Visgraat en Grensbenadering.

Het beloofde een mooie dag te worden door het goede weer en de leuke omgeving rond de grensstreek van Nederland en België. Helaas was het de organisatie niet gelukt om er een foutloos evenement van te maken. De volgende onvolkomenheden kwamen onder meer naar voren:

  1. Er was een weg te weinig getekend in de visgraat waardoor je niet uitkwam;
  2. In de visgraat was drie maal een kruising getekend die in werkelijkheid versprongen bleek te zijn. Dit gaf veel verwarring;
  3. De regularity (met wisselende snelheden) ging over een zwart-wit kaart waarop je het onderscheid tussen een riviertje en een weg niet kon zien, waardoor je je route wilde construeren over het water (het reglement bepaalde dat bermlijnen niet blokkeerden). Als een gevolg hiervan zou je een herconstructie krijgen (het blauwe water was in de kopie natuurlijk gewoon wit geworden). Naar inzicht van de uitzetter kon je op de zwart-wit kopie het riviertje al op voorhand herkennen, waardoor je een geheel andere route zou construeren;
  4. Een bol-pijl situatie gaf aan dat je op een haakse kruising linksaf moest gaan, waar het in werkelijkheid een weg was die de hoofdweg scherper kruiste. Op zich nog geen probleem omdat de situaties “gestileerd” weergegeven kunnen zijn, echter, de weg naar rechts was doodlopend (met bord aangegeven) waardoor de bol-pijl situatie NOOIT op die wegsituatie betrekking had mogen hebben!
  5. In de grensbenadering had de uitzetter een extra lusje naar punt Q (het laatste punt in de grensbenadering) over het hoofd gezien, waardoor je een herconstructie moest maken die door de grens heenging. Als alternatief kon je keren wat tevens reglementair verboden was. Wanneer je besloot om door de grens heen te rijden, kwam je uiteindelijk op een onverhard pad uit, wat tevens reglementair verboden was! Keren werd daardoor het enige alternatief……;
  6. De eerste (voorlopige) uitslag voor de sportklasse die op het publicatiebord werd opgehangen bevatte bijna in zijn geheel onjuiste strafpunten als gevolg van “een fout van de computer”. Hierdoor werden Joost Chermin en Marleen Hendrikse onterecht door velen gefeliciteerd met de overwinning (équipe De Rooij-De Rooij pakte uiteindelijk de overwinning).

Het organiseren van een dergelijk evenement is zeer tijdrovend en de kans op fouten is daardoor altijd aanwezig. Het is dan ook niet om die reden dat wij met een ontevreden gevoel huiswaarts gingen. Onze kritiek richt zich meer op de wijze waarop er met die fouten werd omgegaan. Er werd schoorvoetend, na een heleboel protesten, toegegeven dat de visgraat een fout bevatte maar men weigerde daarop een neutralisatie toe te passen op zowel tijd als controles. “Er waren immers zo veel deelnemers die de moeite hadden genomen om toch de juiste weg te vinden en die wilde men graag belonen”.Naar onze mening een volkomen onjuiste gang van zaken, want je moest immers de visgraat wel uitrijden omdat je anders de aansluiting miste op het volgende bol-pijl traject. Na de ontbrekende zijstraat in de visgraat passeerde men nog 4 routecontroles die feitelijk voor neutralisatie in aanmerking hadden kunnen komen. Daarnaast had een tijdneutralisatie op zijn plaats geweest.

Door de wijze waarop de wedstrijdleider op de vele vragen inging en zijn besluit om de onjuistheden niet te neutraliseren vragen wij ons af of een evenement als deze een plek verdient op de agenda van het Nederlands kampioenschap. Daarnaast lijkt het ons zinvol wanneer er op alle rallies die in Nederland worden georganiseerd een eenduidige regeling wordt toegepast die bepaalt hoe en wanneer er door de organisatie bij een fout in de route een neutralisatie moet worden toegepast. Hiermee kunnen discussies achteraf worden voorkomen.

De uitslag van onze Rohac-ers was als volgt:

Klassering Bestuurder Navigator Strafp
Sportklasse:
9 Frans de Zoete Tjoe Houw Kwee 191
17 Hans Van Dalen Erik Bruêns 425
19 Theo Verhoeff Maurits Verhoeff 428
21 Hermine Vlas Joan van de Lustgraaf 448
26 Maries Dinaux Erik Van Straaten 623
35 Marjan van Erkel Theo van Erkel 889
43 Laura Rote Robert Weitmann 1138
53 Job van Breevoort Arjen de Bruin 1680
Toerklasse:
1 Boelli Liem Mark Liem 140
4 Jaco de Hoog Bas de Rijk 438

40 Pim              Bertels               Ernst             Germann                   2330

Hans van Dalen & Erik Bruêns