Droogrit December/Januari

Voor de kerst hebben we naast het Kerst 2012 droogritje (zie bericht hiervoor) nog een droogrit die eigenlijk 2 droogritjes in 1 voorstelt; u volgt eerst de primaire routeopdracht en vervolgens de secundaire. Het totaal van de twee opdrachten is de oplossing voor deze droogrit van december/januari.

Primaire routeopdracht

Construeer, tegen de wijzers van de klok in, een route vanaf de start langs de landsgrens en de kaartrand (hierna genoemd grenslijn) naar de finish. Negeer hierbij de barricades (haltertjes). Het oppervlak tussen de ingetekende route en de grenslijn of kaartrand dient u zo klein mogelijk te houden. Als er op een grenslijn/kaartrand sprake is van een bermlijn en een situatie van ‘licht rijden’ dan dient u deze weg in de constructie op te nemen. De grenslijn mag niet worden overschreden.

Secundaire routeopdracht

Berijd nu de door u ingetekende route  zo nauwkeurig mogelijk. Sommige wegen worden geblokkeerd door een barricade (haltertje) dit houdt in dat deze weg er in werkelijkheid niet blijkt te zijn, danwel niet bereden mag worden.
U dient nu een herconstructie te maken vanaf het begin van desbetreffende weg naar de eerstvolgende situatie daar waar u de route weer kunt oppakken. Hierbij mag de grenslijn wél worden overschreden.
Verder dient u keerlussen met de wijzers van de klok mee te rijden, mag u wegen in meerdere richtingen berijden (ook de ingetekende lijn mag dus tegengesteld!), blokkeren bermlijnen en staan routecontroles rechts van de weg.
Veel succes met dit kerstdiner!
[droogrit id=”55″]