Droogrit juli 2011

Aanklikken voor vergroting

Tijdens de vakantie worden er dan misschien geen ‘echte’ rallyes gereden; droogritjes kunnen (zelfs met het natte weer in Nederland) nog steeds worden gemaakt.

Reglement juli

 • Construeer uw route van TC 1 naar TC 2 via de genummerde pijlen 1 t/m 6.
 • De route mag enkel over wegen bedoeld voor auto’s worden geconstrueerd.
 • Pijlen dienen zo nauwkeurig mogelijk in nummervolgorde van de voet tot de punt van de pijl te worden bereden.
 • De route tussen opeenvolgende pijlen dient zo kort mogelijk te zijn.
 • Dit geldt niet tussen pijl 4 en 5; hier dient juist de langste route te worden geconstrueerd. (Het ‘Vak langste route’, zie ook apart VLR reglement)
 • Pijlen of delen daarvan mogen zowel eerder als later worden aangedaan dan dat ze aan de beurt zijn, doch altijd in voorwaartse richting.
 • Zijdelings pijlen op- of afrijden wordt als voorwaarts berijden gezien en is dus toegestaan.
 • Wegen mogen meerdere malen, doch in één richting worden bereden.
 • Door de uitzetter aangebrachte tekens en bermlijnen onderbreken de route.
 • RouteControle’s staan altijd rechts van de weg.

Bijzonder reglement VLR (binnen Vak langste route)

 • Construeer de langste route met inachtneming van de volgende regels;
 • Wegen binnen het VLR mogen allen slechts één keer en in één richting worden bereden.
 • Als een weg de omlijning van het vak raakt geldt ‘licht is rijden’, d.w.z. als er geel van de weg zichtbaar is en minimaal 1 bermlijn ononderbroken is mag een weg(deel) in de route worden opgenomen.
 • Kruispunten binnen het VLR mogen meerdere keren worden aangedaan, doch niet worden gekruist (met een eerder geconstrueerde route).
 • In het geval dat een regel uit het bijzonder reglement een regel uit het algemeen reglement tegenspreekt mag men er vanuit gaan dat de regel van het bijzonder reglement prevaleert.

 

[droogrit id=”38″]