DROOGRIT JUNI 2011

Reglement Droogrit Juni 2011

Volg vanaf TC 1 de ingetekende lijn naar TC 2.

Bermlijnen blokkeren de aansluiting naar andere wegen.

Lijnen die verwijzen naar de controles blokkeren de weg niet.

Controles staan rechts van de weg.

Bij evt. lussen in de IL dient de kortste route te worden bereden.

Bij een barricade dient de IL zo laat mogelijk te worden verlaten en zo kort na de barricade te worden opgepakt.

De IL mag nooit en te nimmer tegengesteld worden bereden. Raken en kruisen wordt gezien als voorwaarts berijden. Er is sprake van tegengesteld rijden wanneer u tegengesteld rijdt ten opzichte van de door u voorgenomen route.

De geconstrueerde omrijroute dient zo kort mogelijk te zijn.

[droogrit id=”37″]