Droogrit Maart

Opklikken voor vergroting

Voor Maart heeft Wim (tevens uitzetter GlazenStadRit op 22 maart) weer een lastig ritje op de kaart weten te zetten.
Veel plezier en succes!

 

Algemeen reglement droogritten ROHAC

 1. Controles staan rechts van de route.  Lijnen tussen de controle en de weg blokkeren niet. Controles zelf wel.
 2. Alle wegen, voorzien van 2 bermlijnen,  mogen worden bereden .
 3. Fiets – en voetpaden mogen niet worden bereden.
 4. Punten moeten altijd rechts van de bereden route liggen.
 5. Bermlijnen onderbreken de doorgang.
 6. Pijlen, ingetekende lijnen of delen daarvan mogen nooit en te nimmer tegengesteld worden bereden. Kruisen is voorwaarts berijden.
 7. Omrij routes moeten altijd zo kort mogelijk worden gehouden , de bepalingen uit het algemeen en bijzonder reglement blijven hierbij wel van kracht.
 8. Keerlussen tegen de wijzers van de klok in berijden.

 

Bijzonder reglement  Maart

 1. Teken op de kaart een route in van TC1via punten in nummervolgorde naar TC2.  Er staan op de kaart bij het begin van enkele wegen  een bord ARD RVV C02 (verboden in te rijden van af deze zijde), deze dient u bij het intekenen te negeren.
 2. Tussen TC1 en punt 1 , de punten onderling en van punt 13 naar TC2 dient men de kortste route te construeren.
 3. Als een punt aan de beurt is moet deze zo dicht mogelijk bij de geconstrueerde route aan de rechterkant liggen.
 4. Wegen mogen meerdere malen worden bereden en in alle richtingen.
 5. Punten mogen meerdere keren , zowel eerder als later worden aangedaan.
 6. Als men tijdens het z.g. rijden de borden ARD RVV C02 tegenkomt dan dient men een omrij route te construeren om de oorspronkelijke route zo kort mogelijk na deze “baricade” weer in de juiste richting te hervatten.
 7. Men “rijdt” zonder voorkennis  d.w.z  dat als de route reglementair is opgepakt u niet meer weet waar deze borden staan. Het zou zomaar zo, kunnen zijn dat u ze later weer tegenkomt en daarop weer moet omrijden.

[droogrit id=”46″]