Nieuw bestuur DHRC

Op maandagavond 10 juni is een nieuw bestuur voor de DHRC gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit de drie eerder afgetreden bestuursleden Aad Lourens, Joan van de Lustgraaf en Jaques Limpens en drie nieuwe bestuursleden Jan Legerstee, Ronald Jans en Fred Hak.

Wij hopen dat dit bestuur met een nieuw elan aan de slag gaat en de DHRC weer in rustig vaarwater loodst, maar ook dat de toch misschien noodzakelijk veranderingen in de structuur van de DHRC in gang worden gezet. Wij wensen dit team veel succes.