NIEUWS WEGENBELASTING

Compromis MRB-vrijstelling oldtimers zo goed als rond, afschaffen is voorkomen

Tot schrik van ons allen stond er in september jl. in het regeerakkoord van de huidige regering dat alle oldtimers MRB zouden moeten gaan betalen. Om daartegen effectief verweer te voeren is al snel een unieke ‘oldtimer alliantie’ gevormd door FEHAC, KNAC, BOVAG, ANWB, FOCWA en RAI Vereniging. Na ruim een half jaar strijd is het eindpunt nu in zicht.
Onder nadrukkelijk protest is de oldtimer alliantie akkoord gegaan met verhoging van de leeftijd voor volledige MRB-vrijstelling voor klassiekers van 25 naar 40 jaar. Voor benzineauto’s, motorfietsen en bedrijfsvoertuigen die nu ouder zijn dan 1987 kan er een kwarttarief worden aangevraagd, mits er in de wintermaanden niet mee wordt gereden.
Deze regeling wordt 25 april 2013 in de Tweede Kamer behandeld, en naar verwachting zo aangenomen.

De FEHAC heeft, samen met de alliantie partners, te vuur en te zwaard de belangen van alle oldtimer bezitters verdedigd. Enerzijds zijn we tevreden dat de originele dreiging – álle klassiekers volledig betalen – goeddeels is afgewend en de schade voor de meeste liefhebbers beperkt is. Tegelijkertijd betreuren we het dat de grens voor volledige MRB-vrijstelling algemeen naar 40 jaar gaat. De nu voorliggende regeling zal een aanzienlijk aantal oldtimer eigenaren treffen, grotendeels maar niet uitsluitend de dagelijkse rijders.
Maar een beter resultaat bleek in de huidige politieke realiteit niet haalbaar en langer verzet tegen de plannen zou uiteindelijk tot een nog slechtere uitkomst hebben geleid. De alliantie is absoluut niet blij met deze regeling, maar verzet zich er niet meer tegen.
Tegelijk spreken we onze waardering uit voor Staatssecretaris Weekers die de echte klassieker liefhebber en beschermer van het mobiele erfgoed heeft willen ontzien, en voor oud-minister de Jager die een bemiddelende rol heeft gespeeld.

Hoe ziet de nieuwe regeling er uit?
Elke oldtimer van veertig jaar en ouder is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Klassieke voertuigen met een benzinemotor van bouwjaar 1987 of ouder, die nog geen 40 jaar zijn, betalen vanaf 1 januari aanstaande een kwarttarief motorrijtuigenbelasting (MRB) met een maximum van € 120,- per jaar.
Het is deze voertuigen niet toegestaan te rijden in de maanden december, januari en februari. Wie dat wel doet, moet alsnog het volle pond aan MRB betalen. Deze regeling geldt voor klassieke personenauto’s op benzine, motoren en bedrijfsvoertuigen.
Personenauto’s op diesel en LPG betalen sowieso tot 40 jaar oud de volledige MRB.

De nieuwe voorstellen, die de schatkist zo’n 125 miljoen gaan opleveren (28 miljoen minder dan oorspronkelijk gepland), zijn woensdagavond in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Donderdag 25 april beslist de Tweede Kamer hierover. Invoering waarschijnlijk per 1-1-2014.

Overzicht gevolgen nieuwe regeling:

Leeftijd Auto Benzine Auto Diesel Auto LPG Motoren Bedrijfsauto’s
Bouwjaar 1987 – 39 jaar Kwarttarief Volledig tarief Volledig tarief Kwarttarief Kwarttarief
> 40 jaar Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld