UITLEG DROOGRIT APRIL

Van TC 1 naar pijl 1 is de kortste route onderlangs waardoor de A gemist wordt. Van pijl 1 naar pijl 2 is de kortste route via C, dus B is fout. Van pijl 2 naar pijl 3 is de kortste route via W en Z, de Y, X en D zijn fout. Van pijl 3 naar pijl 4 is het kortst na pijl 3 rechtsaf en dan naar boven, waardoor de G fout is, bij de E omrijden via de E omdat het aangebrachte teken de route blokkeert. Weliswaar spreekt het reglement van door de organisatie aangebrachte stickers maar op het kaartfragment zijn geen stickers gebruikt maar een vierkantje met een lijntje dat volgens de uitzetter gelijk gesteld moet worden met een sticker. Van pijl 4 naar pijl 5 de weg rechts van de F kiezen, dan onder pijl 5 linksaf gevolgd door rechtsaf en naar de voet van pijl 5.Naar pijl 6 eind pijl 5 linksaf, tweesprong rechts, T rechts en 1e links, T links en onder de F door boven Wester linksaf, kruising oversteken (je rijdt hier niet tegengesteld, zie reglement, samenkomsten van wegen mogen ongeacht de richting worden opgenomen) en dan naar de voet van pijl 6. Naar pijl 7 mag je nu niet nog een keer pijl 6 rijden en over de H rijden (reglement pijlen slechts één keer berijden) dus eind pijl rechtdoor, haakse bocht links en links van de H naar voet pijl 7. Van pijl 7 naar pijl 8 vlak voor de G stukje met de eerder bereden route meerijden, de G naar de voet van 8 rijden. van pijl 8 naar pijl 9 rechts, links, links de rode weg oversteken naar voet pijl 9. Naar TC 2 mag je punt 10 niet aandoen (reglement pijlen & punten)  dus voor de I rechtsom er om heen naar TC 2.

Van TC 2 naar punt 10 de een na kortste route rijden dus linksaf en punt 10 van onderaf benaderen, over de weg links I naar 10 is de kortste route, dus daarvoor rechtsom rijden en 10 van bovenaf benaderen is de één na kortste. I is dus fout. Van punt 10 naar pijl 11 tegengesteld rijden over de route van pijl 8 naar pijl 9. Dat mag nu want nieuw traject. Van pijl 11 naar punt 12 is de kortste route over de rode weg rechtdoor tot viersprong en daar naar rechts. De één na kortste is dan na de rode weg eerste rechts, T links en zo naar 12. K is dus fout. Van 12 naar 13 over de L is kortste route. De uitzetter had van 13 tot 14 het volgende in gedachten. Van pijl 13 naar punt 14 is kortste route over slingerweg, de één na kortste route is tussen de cijfers 1 en 4 door rijden en 14 van boven benaderen. Van punt 14 naar pijl 15 is de kortste route via de O en de M. Een van de deelnemers heeft de uitzetter echter gewezen op het driehoekje vlak boven pijl 13 waardoor de één na kortste route via dat driehoekje is, waarna punt 14 direct kan worden benaderd en vandaar direct door kan worden gereden naar pijl 15. Een omissie van de uitzetter wat er toe geleid heeft dat de O geneutraliseerd is. Van pijl 15 naar punt 16 is de één na kortste route via de N. Van punt 16 naar pijl 17 is de kortste route nogmaals via de N. Van pijl 17 naar punt 18 is de één na kortste route over de witte weg onder punt 18 en niet via de driehoek. P is dus fout. Van punt 18 naar punt 19 is de kortste route de spoorlijn over en daarna op de kruising links en 19 vanaf links naderen. De één na kortste route is via de Q. daarna is de kortste route opnieuw via de Q, via het weggetje onder 48.3 naar rechts, en dan via de gele weg naar 20. De gele weg links van de R is weggehaald, dus is de één na kortste route de driehoek via R, waarna naar TC 3 nogmaals via de R wordt gereden.

De juiste controles zijn dan

TC 1 naar TC 2:

C, W, Z, E, G

TC 2 naar TC 3:

L, O, M, N, N, Q, Q, R, R