UITLEG DROOGRIT FEBRUARI 2011

Uitleg droogrit Februari 2011

Vanaf de TC 1 moet de kortste route worden gereden naar de voet van pijl 1, dus de A is fout en je rijdt linksom naar pijl 1.

Van pijl 1 naar de voet van pijl 2 kan niet worden gereden. De voet is door het door de organisatie aangebrachte teken behorend bij de letter B onbereikbaar geworden, waardoor zoveel mogelijk van de pijl moet worden gereden waardoor de B wordt opgehaald.

Om van pijl 2 naar de voet van pijl 3 te komen moet eerst de pijl deels worden gereden, waarbij de C wordt opgehaald. Na de C kun je niet naar rechts door het pootje van de letter C, want dat is een door de organisatie aangebracht teken. Dus rij je via pijl 4 en haalt hier de D op. Daarna eerste rechts en dan naar de voet van pijl 3 waarna pijl 3 geheel wordt gereden en dus nogmaals de C wordt opgehaald.

Van pijl 3 naar de voet van pijl 4 betekent de pijl 4 deels rijden en de D ophalen, linksaf om naar de voet te gaan en pijl 4 daarna geheel rijden en dus nogmaals de D ophalen.

Van pijl 4 naar de voet van pijl 5 betekent bij het metrostation de weg oversteken, T rechtsaf, kruising links, T links en naar de voet van pijl 5. Hierbij passeren we de letter E maar die staat aan de verkeerde kant van de weg en is dus fout.

Van pijl 5 naar pijl 6 via de F is fout, want aan het eind van de weg loopt de bermlijn door en die blokkeert de route. Dus moet je bovenlangs rijden en haal t daar de G op. Via F naar G kan ook maar is langer.

Van pijl 6 naar pijl 7 is via de H de korste route, maar het teken van de letter H blokkeert de weg. De H is dus fout. Dus de route moet bovenlangs en daarna langs de J.

Van pijl 7 naar pijl 8 kan niet via de letter K want daarvoor loopt de bermlijn aan het begin van de weg naar de K door en die blokkeert dus. Daarom moet rechtsom worden gereden waardoor de K dus fout is.

Van pijl 8 naar de voet van pijl 9 loopt de route via de rode weg tot aan de kruising boven pijl 9. Bij pijl 9 is een middenberm getekend, waardoor je dus links van de pijl langs de L kunt rijden, om kunt keren en de andere kant pijl 9 rijden om kunt keren en na nogmaals langs de L gereden te zijn naar de TC 2 rijdt.

De juiste oplossing is dus B C D C D D G J L L

Bij nader inzien is er een alternatieve mogelijkheid waarbij Na de C onderlangs via de provinciale weg de route wordt uitgezet. Deze mogelijkheid is door de uitzetter niet gezien, maar alsnog goed gerekend.

De juiste oplossing is dan BCDDGJLL