Uitleg droogrit september

Van TC1 naar pijl 1 , over de controle X ,   de controle A is fout omdat de pijl start aan de onderkant van het kruispunt.

Naar pijl 2 gaat u via de controle Y, de weg is volgens de tekst bij deze weg een gewone weg met daarbij een fietspad. Dus mag deze gewoon worden bereden.

Naar pijl 3 gaat u niet via de N maar langs het witte weggetje rechts van  de weg met die controle .   U gaat nu via het middenstukje van pijl 4 langs de controle L naar pijl 3.

Naar / over pijl 4 gaat u via de controles N en M en de H.

Naar pijl 5 via een stuk van pijl 3 , weer dat witte weggetje en het middenstukje van pijl 4 naar pijl 5 , daar krijgt u de controle B .

Naar pijl 6 gaat u over een gedeelte van pijl 5 ,met weer de controle B en via de controle P naar de voet van pijl 6.

Naar pijl 7 gaat u vlak na pijl 6 gelijk rechts terug steken via controle A onder “Waterland” door naar de punt van pijl 7 , door de L van “polder” , langs de controle P naar de voet van pijl 7.

Naar pijl 8 nog een keer door de L van ”polder” en dan langs de controles  P en A .

Naar pijl 9 via de  Oostweg, Lage Zoom naar de Vroonweg  met pijl 9 en de controle Q.

De kortste route naar pijl 10 is vlak voor pijl 14 naar links en dan via het zuid/westen , onder “Waterland” door , via het laatste stukje van pijl 7 , onder het viaduct van de N57 door , langs de controle J  naar pijl 10. Let wel even op dat u de controle U niet aandoet , want die weg wordt geblokkeerd door een bermlijn , dus even rechtdoor en dan via de ”Steursweg “ naar pijl 10.

Naar pijl 11 gaat u nogmaals via de “Steursweg”.

Naar pijl 12 gaat u onderlangs , vlak voor het rode stukje weg naar rechts en dan de eerste weg links naar pijl 12.  Een beloning is de controle V.

Naar pijl 13 gaat u gelijk naar links via de controle T , onder de rode weg door, u gaat via de controle K naar pijl 13 ,hierdoor mist een voor u verboden stukje rode weg.

Naar pijl 14 nogmaals langs de controle K en dan via de controle V en pijl 12 naar pijl 14 .

De kortste route naar pijl 14 is via de controle F , want als u via de controle Z rijdt , dan gaat u een stukje tegengesteld rijden ( van pijl 9 naar pijl 10 ). Dus u begint halverwege pijl 14 en u rijdt dan rechts, rechts voor het  beoogde resultaat.

Via de controle D , pijl 9 en de controle Q rijdt u naar de TC2.

X Y L N M H B B PA P P A Q J G V T K K V F D Q