Uitleg en uitslag Zomerdroogrit

Oei oei oei wat leek dat lastig. Een nieuw systeem met een heel kort reglement. Crossing the lines bleek een leuk alternatief voor de alom bekende pijlen, punten en grenzen.

De uitleg van onze secretaris Ed Bijster luidt als volgt;

Vanaf de start  rijden we in zzw richting, kruising links en kruisen 21. Eerstvolgende kruising rechts en kruisen 56 voor de eerst maal.

De kortste route naar opnieuw 56 is dan om driehoek heen en terug naar (2e keer) 56 en pikken de P op. Hierna kruising rechts en kruisen voor 3e keer 56. Tweesprong rechts en weer rechts naar het zuiden naar de Middelsluissedijk, daar aangekomen naar rechts en 21 kruisen. Bij 17 naar links, 1e links en 21 voor de 2e keer kruisen en daar vinden we de U.  Na 21 rechtsaf witte weg op einde weg rechts en 3e keer kruisen we 21. Na 21 op wegaansluiting keerlus gebruiken en terug kruisen we 21 voor de 4e keer. Na de 21 rechtsaf en kruisen we 57. Na de bocht naar links rechtdoor naar 22 en we vinden de G en kruisen daarna de 22. De boomweg rechtdoor volgen levert de kruising met de 58 op. Nu willen we 2x de 22 kruisen en rijden daarvoor rechtdoor, 2x  rechtsaf de witte weg op en onder Pl33 door. De witte weg volgen. Kruisen 22, eerste rechts onder Pl35 door, langs de B maar die staat nu links dus die nemen we niet mee. Na de B rechts links en weer onder Pl33 door. Naar de 23 gaan we einde weg rechts en meteen links en na drie bochten (re/li/re) kruisen we 23. Na de haakse bocht naar links bij Pl32 kruisen we de 58. Dan 2x 1e rechts en we kruisen voor de 2e maal de 58. T kruising links en we pakken de Z op en kruisen voor de 3e keer de 58. Bermlijnen blokkeren niet dus de volgende opdracht 2x 24 doen we door de 24 te kruisen, op de keerlus linksaf en opnieuw de 24 kruisen rechts van 04. Hierna 1e rechts, we pakken de A op en kruisen achtereenvolgens de 57 en de 24. T rechts en de weg volgen in de rechterbocht en we kruisen de 57. Doorrijden tot de keerlus tussen PL 30 en PL 29 en daar naar links onder PL 29 door. Weg vervolgen en we kruisen naar een laatste rechterbocht de 25. We halen de K op en bij de doodlopende weg naar links staat een rotondestip waar we keren en terug rijden en de 25 (2e keer) opnieuw kruisen. Er vanuit gaande dat de bermlijn naar de witte weggetjes rechts blokkeert kunnen we die niet als keerlus gebruiken  om de 25 voor de derde keer te kruisen. Bovendien zouden we dan bij de rotonde moeten keren en de 25 een 4e keer kruisen wat niet de opdracht is. Dus rechtsaf de oranje weg op. Na de linkerbocht 1e rechts, daarna 1e rechts, we halen de T op, kruisen de 25 voor de 3e maal en daarna de 57. Hierna 2e weg links de oranje weg op, T-splitsing rechts, eerste weg links (driehoekje) doorijden en we kruisen de 56. T-splitsing links, langs controle X na doorrijden kruisen we voor 2e maal de 56 gevolgd door het kruisen van de 25. Viersprong rechts, viersprong rechtdoor en 2e rechts (1e sluite niet aan met Finish) en we kruisen de 25 en zijn  bij de finish.

Oplossing:  PUGZAKTX

Uitslag

Sportklasse

Pos Stnr Equipe RC Totaal
1 190 R. van Beest – (2020) 0 0
2 176 Brandt – (2020) 1 30
2 39 T. Drost – (2020) 1 30
2 64 P.R. van Houten – (2020) 1 30
2 139 F. Veringmeijer – (2020) 1 30
2 116 B. de Rijk – (2020) 1 30
2 11 E.M. Bijster – (2020) 1 30
3 234 P.R. Visscher – (2020) 7 210