Bijzonder reglement GlazenStadRit 2013

Bij deze alvast de publicatie van het reglement voor de navigatoren die vroeg beginnen met de voorbereidingen!

Reglement Glazen Stad Rit 2013