Tafelrit 2

De eerste Tafelrit van de ROHAC is door ruim 40 equipes gemaakt. Omdat er ook vele andere droogritten van andere organisaties werden verspreid (e.g. SLS Classic, AMAC en meer op Redrive) hebben we even gewacht met een nieuwe ROHAC Tafelrit. Maar dit weekend is het weer zover! De tweede Tafelrit van Wim Vellekoop. Dit keer met pijlen kortste route én T-systeem; zie hieronder het reglement.

Klik hier om Tafelrit 2 te downloaden

Noot van Wim:

 1. Bij pijl 3 zit een ‘driehoekje’/’keerlusje’ waarbij de controles K en A niet blokkeren. Ter verduidelijking is er een cirkeltje geplaatst met de situatie zonder controles.
 2. Indien het ‘steeltje’ naar de controle rood is blokkeert deze de route niet.

Middels de QR code op de kaart kunt u de uitslag direct insturen voor het aantal strafpunten.

 Veel succes!

Reglement – Pijlen en T’en kortste route.
 • Construeer en rijd vanaf start via opvolgende genummerde pijlen en T’en naar de finish.
 • Tussen de start en de eerste T of pijl, onderling en vanaf de laatste pijl of T naar de finish dient steeds de kortste route te worden gereden.
 • Pijlen of gedeelten van pijlen mogen meerdere keren worden bereden zowel eerder als later, maar uitsluitend in voorwaartse richting.
 • T’en en/of gedeelten daarvan mogen in alle richtingen, vroeger of later worden bereden en verlaten. Alleen de bovenbalk nooit in één keer.
 • Zodra u aan een aan de beurt zijnde T begint dient u deze zo kort mogelijk in z ’n geheel te berijden.
 • Wegen mogen meerdere malen worden bereden, in alle richtingen.
 • Rode wegen of weggedeelten mogen alleen in het uiterste geval worden bereden of gekruist . Een langere route prevaleert boven rood rijden. Dit geldt ook voor een herconstructie.
 • Het kruisen van pijlen wordt als voorwaarts berijden beschouwd.
 • Indien een weg of weggedeelte niet aanwezig, niet te berijden of niet bereden mag worden, dient men vanaf dat punt een route te construeren en te rijden, zodat zo min mogelijk van de oorspronkelijk geconstrueerde route wordt overgeslagen.
 • Wegen die niet te berijden zijn kunnen met een dwangpijl (rood vlak met zwarte pijl) worden aangegeven; u tekent wel in via de route maar moet er bij aankomst omrijden.
 • De omrij route dient zo kort mogelijk te zijn. U rijdt zonder voorkennis d.w.z. dat als u na de herconstructie  weer op de oorspronkelijk geconstrueerde route bent, moet u alle voorgaande afsluitingen, niet berijdbare wegen en verlegde wegen e.d. vergeten.
 • Op een herconstructie hoeft u niet om te rijden, maar een nieuwe herconstructie naar de oorspronkelijke route maken.
 • Als een weg in een constructie niet kan of mag worden bereden, mag men als daar aanleiding voor is, in de herconstructie deze kaartweg vanaf de andere kant berijden.